Dane kontaktowe

tel.: +48 795 117 612
od pon. do piątku 8:30-15:30

E-mail

info@vrsnet.pl
KUP DOSTĘP   LOGOWANIE
Usługa Metoda wyznaczania pozycji Zakładana dokładność
Nazwa serwisu
Korekcje sieciowe RTN Pomiary GNSS w czasie rzeczywistym do 0,03 m (poz.)
do 0,05 m (pion.)
VRS (RTCMxx, CMRx)
RTK (RTCMxx, CMRx)
Korekcje RTK
Korekcje DGPS od 0,25 m do 3,00 m VRS_GIS, GIS
Online Post Processing Postprocessing obserwacji Zależna od warunków
pomiarowych (0,01 - 0,10 m)
Online Post Processing
Obserwacje satelitarne Sklep RINEX

Wyznaczenia pozycji w serwisach czasu rzeczywistego realizowane są w układzie PL-ETRF2000.


Pomiarowa kampania przeprowadzona przez operatora systemu oraz wyniki pomiarów wykonane przez podmioty zewnętrzne potwierdzają, że w optymalnych warunkach pomiarowych wszystkie rodzaje danych korekcyjnych pozwalają osiągnąć powtarzalność wyznaczeń w granicach ±0,03 m w poziomie i ±0,05 m w pionie.

Użytkownikom zalecamy, przeprowadzenie pomiarów testowych w celu wybrania odpowiedniego strumienia korekt (punktu montowania).